Gjør bedriften synlig

Opptak og streaming

Nå ut til et større publikum. Bruk oss for å gjøre opptak eller direktesende seminar og eventer. Engasjerer også de kundene som ikke har mulighet til å komme til bedriftens arrangement.

Markedsføringsvideoer

Vi lager korte markedsføringsvidoer som kan benyttes på sosiale medier eller på bedriftens hjemmeside.

Hvor jobber vi

Vi jobber i Oslo og Viken.

Pris

Vi har optimalisert arbeidsflyten med å produsere og sende video, så vi kan levere til en pris alle kan leve med.

Booking

Ta kontakt på +47 92024081